2014 - IRC Belgeleri

Katılımcı tekneler, 2014 - IRC sertifikalarının bir nüshasını en geç 10 Ekim 2014 tarihine kadar kulübümüze iletmelidir.